Доколку немате инсталирано "VLC Player" на вашата машина, може да го превземете и инсталирате од следниов линк.