•  

За да започнете со користење на системот ви предлагаме:

 1. Регистрација во системот
  Регистрирајте се како ИССИ корисник со доставување на потребните информации на техничката подршка на ИССИ.
     
 2. Најавете се на системот
  Регистрираните корисници можат да се најавуваат во системот со внесување на своите податоци.
     
 3. Информации од јавен карактер
  ИССИ агрегира податоци на дневна основа од неколку различни извори: Друштва за управување со инвестициски фондови, Депозитарни банки, Македонска берза на хартии од вредност, Централен депозитар за хартии од вредност. Дел од прибраните податоци, кои се од јавен карактер, системот ги обработува и креира извештаи, што се од јавен интерес. На линкот овде, можете да прегледате дел од информациите од јавен интерес.
     
loading
icon

icon